ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Volba povolání

Přihláška talentová zkouška:

Přihláška na SŠ modrá

 

Přihláška denní forma vzdělávání:

Přihláška na SŠ růžová

 

Ukázkové přijímací zkoušky:

český jazyk

matematika

všeobecné studijní předpoklady

Správné řešení testů

edulk.cz

www.scio.cz/prijimacky

www.cermat.cz

 

Do 1. ročníku víceletého gymnázia lze přijmout uchazeče, který v daném školním roce úspěšně ukončí 5. ročník ZŠ.

Přijímací řízení – MŠMT ČR
Start na trh práce
Několik rad, jak sestavit životopis

Další užitečné internetové odkazy

Úřad práce – http://www.uradprace.cz
Informace o školách a oborech – https://www.uradprace.cz/web/cz/skoly-a-obory
Ústav pro informace ve vzdělávání – http://www.uiv.cz
Národní ústav odborného vzdělávání – http://www.nuov.cz
Základní inf. o studiu na SŠ (on-line testy) – http://www.scio.cz/in/2ss
ISA – http://www.infoabsolvent.cz
Národní soustava povolání – http://www.nsp.cz
Katalog středních škol – http://www.stredniskoly.eu
Altas školství – http://www.atlasskolstvi.cz
Test volby povolání – http://www.proskoly.cz
Česká školní inspekce, hodnocní škol – http://www.csicr.cz
Seznam střední škol – http://www.stredniskoly.cz
http://www.seznamskol.eu/typ/stredni-skola/?kraj=liberecky
www.budoucnostprofesi.cz
www.nuv.cz

Internetové odkazy pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy

www.didaktis.cz
www.zaskolou.cz
www.zkousky-nanecisto.cz
www.scio.cz
www.skolaonline.cz
www.ceskaskola.cz
www.skolaprovsechny.cz

www.mojeskola.cz