ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Poradenská zařízení v Libereckém kraji

Katalog poskytovatelů poradenských služeb v Libereckém kraji

 

Česká Lípa

Výchovné a vzdělávací problémy

Pedagogicko-psychologická poradna

Havlíčkova 443, Česká Lípa, 470 01

tel.: 487 522 179

Psychologická ordinace

PhDr. E. Picmausová

Purkyňova 1849, Česká Lípa, 470 01

tel.: 487 823 131

Klinický psycholog

Mgr. N. Kravcivová

Purkyňova 1849, Česká Lípa, 470 01

tel.: 487 804 082

Psychiatrická ordinace

MUDr. L Hnídek

Ronovská 846/3, Česká Lípa, 470 01

tel.: 487 521 954

Psychiatrická ordinace

MUDr. M. Karlíková

 Ronovská 846/3, Česká Lípa, 470 01

tel.: 487 877 352

Dětská neurologie

MUDr. K. Henčlová

Liberecká 3086, Česká Lípa, 470 01

tel.: 487 824 508

Psycholog

PhDr. I. Veltrubská

tel.: 487 521 292

Probační a mediační služba ČR

Děčínská 389/4, Česká Lípa, 470 01 

tel.: 487 520 862

ÚP Středisko pro volbu povolání

Eva Bartošová

Paní Zdislavy 419/6, Česká Lípa 1, 470 01

tel.: 950 108 463

Dětský výchovný ústav Hamr na Jezeře

tel.: 487 885 581, 734 353 609

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola

Mírová 81, Mimoň IV, 471 24

tel.: 487 862 540, 487 862 180

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola

Moskevská 679, Česká Lípa, 470 01

tel.: 487 522 879

Základní škola praktická

náměstí Míru 104, Nový Bor, 473 01

tel.: 487 728 464

 

Logopedie

Klinický logoped 

PaedDr. K. Neubauer

Jiráskova 657/26, Česká Lípa, 470 01 

tel.: 487 874 169, 737 825 214

Klinický logoped

Mgr. L. Vosálová

Purkyňova 1849, Česká Lípa 470 01

 

tel.: 487 954 927

 

 

Drogy

Okresní metodik prevence

Mgr. D. Horynová

Havlíčkova 443, Česká Lípa, 470 01

tel.: 487 521 673

K – centrum pro drogové závislosti

Hálkova 1794, Česká Lípa, 470 01 

tel.: 487 831 545, 724 246 771

 

Sociální zabezpečení a poradenství

Odbor sociálně – právní ochrany dětí

Vedoucí odboru Mgr. P. Novotná

MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01

tel.: 487 885 476, 731 435 079

Referent sociálně – právní ochrany dětí pro Stráž pod Ralskem

J. Marešová

Děčínská 389, Česká Lípa, 470 01

tel.: 487 885 483, 731 435 083

Vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy

E. Plevová

MěÚ Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, 471 27

tel.: 487 829 915, 724 994 587

Centrum služeb pro zdravotně postižené

Konopeova 812, Česká Lípa, 470 01

 

tel.: 487 853 481

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Konopeova 812, Česká Lípa, 470 01

tel.: 487 853 203, 607 862 086

Středisko sociální a psychologické péče

Konopeova 812, Česká Lípa, 470 01

tel.: 487 853 203

 

Liberec

Speciálně pedagogická a psychologická zařízení

ZŠ a MŠ  pro sluchově postižené

E. Krásnohorské 921/22, Liberec 1,  460 01

tel.: 482 416 411

SPC pro děti s vadami řeči (MŠ a ZŠ)

E. Krásnohorské 921/22, Liberec 1,  460 01

tel.: 482 416 440, 482 416 441

Centrum služeb pro zdravotně postižené

Zahradní 415/10, Liberec 11, 460 11

tel.: 485 104 044

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené

Lužická 920/7, Liberec 1, 460 01

tel.: 485 110 677

Jedličkův ústav

Lužická 920/7, Liberec 1, 460 01 

tel.: 485 218 111

Sdružení zdravotně postižených

Zahradní 415/10, Liberec 11, 460 11

tel.: 485 104 044, 485 103 147

 

Poruchy učení a chování

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec

Truhlářská 3, Liberec 2, 460 02

tel.: 482 710 517, 482 113 006

DYS – centrum

Ještědská 83, Liberec 8, 460 08

tel.: 485 152 465

Základní škola praktická a Základní škola speciální

Husova 784, Frýdlant, 464 01

tel.: 482 312 110

Základní škola praktická a Základní škola speciální

Orlí 140/7, Liberec III – Jeřáb, 460 03

tel.: 485 104 489

Základní škola praktická

Gollova 394/4, Liberec IV – Perštýn, 460 04

tel.: 485 107 626

Základní škola praktická a Základní škola speciální

Komenského 453, Jablonné v Podještědí, 471 25

tel.: 487 762 391

Středisko výchovné péče pro děti a mládež ČÁP

Na Výšinách 451/9, Liberec 5, 460 05

tel.: 482 750 807, 728 145 169

Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče, ZŠ, MŠ a školní jídelna

U Opatrovny 444/3, Liberec 4 - Perštýn, 460 04

tel.: 485 101 577, 485 105 960

Výchovný ústav, dětský domov se školou, SŠ, ZŠ a školní jídelna

Školní 438, Chrastava, 463 31

tel.: 485 143 104

Soukromá psychiatrická ambulance 

MUDr. H.Vorlová

Masarykova 699/ 9, Liberec 1, 460 01 

tel.: 485 223 236

Psychiatrická ordinace

Mudr. M. Hynková

Klášterní 117/2, Liberec 5, 460 05

tel.: 485 312 472

Psychiatrická ordinace

MUDr. J. Tetický

Komenského 87/3, Liberec 5, 460 05

tel.: 485 104 464

Psychologická ordinace

PhDr. M. Štěpanovič

Klášterní 148/18, Liberec 5, 460 05

tel.: 485 106 158

Psychiatrická a psychoterapeutická ambulance

MUDr. A. Fürst

Jáchymovská 385/25 Liberec 10, 460 10

tel.: 485 152 793

Soukromá poradenská a lektorská praxe

Mgr. I. Pavelčák

Gagarinova 877, Liberec 6, 460 06 

tel.: 728 022 618

Probační a mediační služba

vedoucí B. Dejnožková

náměstí Dr. E. Beneše 585/26, Liberec 1,  460 01

tel.: 485 244 447, 485 244 433

 

Logopedie

Klinický logoped

Mgr. K. Mlčkovská 

Letná 134/33, Liberec 14, 460 14

tel.: 485 122 402

Logopedická poradna

Mgr. P. Krčmářová

Na Pískovně 667/44 Liberec 14, 460 14

tel.: 737 942 276

Logopedická ordinace

Mgr. Z. Janoušková

Masarykova 699/9, Liberec 1, 460 01

 

tel.: 485 223 323

 

Speciální centrum pro děti s vadami řeči

Venušina 897/5, Liberec

tel.: 482 711 229

 

Drogy

Detoxikační centrum – psychiatrické odd. nemocnice Liberce

MUDr. V. Kotková 

tel.: 485 312 229

K-centrum pro drogové závislosti

Rumunská 5/A, Liberec 1, 460 01

tel.: 482 713 002

Krajský metodik prevence

Bc. David Kolačný

U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

tel.: 485 226 639

Okresní metodik prevence

PhDr. V. Píša 

Truhlářská 3, Liberec 2, 460 02

tel.: 485 105 522

 

Sociální zabezpečení a poradenství

Odbor sociálně – právní ochrany dětí

vedoucí odboru BC. J. Špringlová

Dr. E. Beneše, Liberec 1, 460 59

tel.: 485 244 810

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Tanvaldská 269, Liberec 11, 463 11

tel.: 485 108 866, 606 167 312

 

Diagnostický ústav

Diagnostický ústav je školské výchovné zařízení internátního typu, vyšetřující komplexně z hlediska psychologického a pedagogického mládež s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou nebo mládež, o jejímž umístění do výchovného zařízení rozhodl předběžným opatřením okresní úřad, popřípadě mládež, o jejíž umístění do výchovného zařízení požádali okresní zástupci. Diagnostické ústavy poskytují po přechodnou dobu výchovnou péči mládeži zadržené na útěku od rodičů. Diagnostické ústavy se člení na dětské diagnostické ústavy a diagnostické ústavy pro mládež.

Dětský diagnostický ústav plní diagnostické funkce pro děti od 3 let do ukončení povinné školní docházky.

V diagnostickém ústavu pro mládež se soustřeďují děti po ukončení školní docházky do dovršení zletilosti.

 

Výchovný ústav

Výchovný ústav je specializované zařízení pro výkon tzv. ústavní a ochranné výchovy. Pedagogickým cílem je reedukace mravně ohrožených dětí a mládeže.   Pobyt ve výchovném ústavu je ukončen buď soudním rozhodnutím nebo dosažením plnoletosti.

Dětský výchovný ústav pečuje o obtížně vychovatelnou mládež do doby, než ukončí docházku do základní školy nebo do zvláštní školy, popřípadě než ukončí přípravu na povolání.

Výchovný ústav pro mládež pečuje o obtížně vychovatelnou mládež, která ukončila docházku do základní školy nebo do zvláštní školy. V péči ústavu mládež zůstává do osmnácti, popřípadě do devatenácti let, byla-li jí ochranná výchova nebo ústavní výchova prodloužena soudem.

 

Dětský domov se školou

Dětský domov se školou je určen pro výkon ústavní výchovy, výjimečně ochranné výchovy. Účelem dětského domova se školou je zajišťovat komplexní péči o děti zpravidla ve věku od 6 let do ukončení povinné školní docházky, mají-li závažné poruchy chování,  nebo které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují léčebně výchovnou péči.

 

Středisko výchovné péče pro děti a mládež

Středisko výchovné péče pro děti a mládež (6–18 let) je školské výchovné zařízení poskytující všestrannou preventivně-výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování. Kromě ambulantní a internátní péče poskytují poradenskou péči a terapeutickou činnost dětem, mladistvým, jejich rodičům a učitelům. Úzce spolupracují s příslušnými psychiatrickými odděleními a poskytují poradenské služby „vyléčeným pacientům“.

ambulance nabízí:

 • prostor pro řešení problémů s rodiči, se školou, se sebou, s drogou, se životem, s kamarády
 • pomoc v krizi
 • pochopení, podporu, přijetí

internátní péče nabízí:

 • dvouměsíční dobrovolné diagnostické pobyty, jejichž cílem je nastartování změn v problematické oblasti
 • program sestavený z individuální a skupinové terapie
 • komunitní setkání
 • zájmovou činnost
 • přípravu na vyučování

 

 Pedagogicko – psychologická poradna

PPP provádí komplexní psychologickou, speciálně-pedagogickou a sociální diagnostiku, zaměřenou na šetření školní zralosti, zjištění příčin poruch učení a chování a dalších problémů ve vývoji osobnosti. Dále provádějí poradenskou činnost zaměřenou na rozvoj osobnosti a prosociálního chování, prevenci školní neúspěšnosti a negativních jevů a na nápravu poruch učení a chování, je nápomocna při profesní orientaci. Metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům a rodičům.

 

Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum je specializované pracoviště, zachycující signály ohrožení dětí a provádějící diagnostiku, terapii a socioterapii zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí a rodin v krizi. Poskytuje externí pomoc orgánům péče o děti, konzultační a školicí služby pro pracovníky, kteří se uvedenou činností zabývají. Spolupracuje s rodiči, školami, sociálními institucemi, ve výjimečných případech také s policií. Zajišťuje informační služby v okruhu problematiky týraných zneužívaných dětí a podílí se na mezinárodní spolupráci v této oblasti.

 

Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Zabývá se ohroženými, zanedbávanými, týranými a zneužívanými dětmi a mládeží, dále také  preventivní a poradenskou činností v souvislosti s výchovou nezletilých dětí, zastupováním nezletilých jako jejich kolizní opatrovník při soudních řízeních. Působí v rámci městských úřadů a patří do resortu sociálních služeb.

 

Informační a poradenské středisko

Informační a poradenská střediska při úřadech práce nabízejí:

 • služby individuální profesní diagnostiky
 • informace o pozdějším uplatnění žáka na trhu práce
 • informační příručky o vzdělávací nabídce SŠ a podmínkách studia
 • vzdělávací akce pro výchovné poradce

 

K – CENTRUM

Centrum pro drogové závislosti poskytuje a zajišťuje:

 • poradenství pro lidi s drogou experimentující, drogou ohrožené i na droze závislé, poradenství pro rodiče a učitele
 • odbornou péči psychologa a psychiatra
 • kontakty na  odborné  lékaře, ambulantní péči, léčebnu, komunitu a doléčovací zařízení
 • pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, jednání s úřady, asistenční službu
 • přednášky, besedy, stáže
 • vyšetření na HIV/AIDS

 

Detoxikační centrum

Detoxikační centrum je součást komplexní protidrogové péče o děti a mládež do 18 let. Je vybaveno psychiatrickou ambulancí a lůžkovou částí.

psychiatrická ambulance nabízí:

 • diagnostické vyšetření
 • toxikologické vyšetření
 • konzultace pro děti rodiče
 • psychoterapeutická sezení pro pacienty a rodiče

lůžková část nabízí:

 • detoxikaci
 • psychoterapii individuální a skupinovou zaměřenou na motivaci k další léčbě
 • volnočasové aktivity
 • poradenství a sociální pomoc

 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy poskytuje poradenskou, psychologickou a výchovnou péči. Provádí poradenskou a výchovnou péči v rodinných, manželských, partnerských a jiných mezilidských vztazích. Poskytuje psychoterapeutickou péči dětem a mládeži, jejichž sociální a citový vývoj je ohrožen. Poradna se stará o mladistvé nezaměstnané, o děti z problémových a sociálně slabých rodin.

 

Středisko sociální a psychologické péče

Středisko sociální a psychologické péče nabízí:

 • individuální nápravu specifických poruch učení
 • práci s dětmi, které jsou ve škole neúspěšné
 • skupinovou práci pro děti neklidné, se školními nebo začínajícími výchovnými problémy
 • besedy a přednášky

 

Probační a mediační služba

Probační a mediační služba nabízí:

 • informační servis
 • zprostředkování jednání s obětí trestného činu o morální a majetkové náhradě způsobené škody – mediace
 • probační dohled v přípravném řízení
 • pomoc při výkonu alternativního trestu a nabídka účasti v doprovodných programech
 • vypracování zprávy soudní pomoci

 

DYS – centrum

Činnosti DYS – centra:

 • informační oblast – zprostředkování a výměna informací mezi jednotlivými pracovišti a institucemi zabývajícími se dětmi se specifickými poruchami učení a chování, odborné semináře, výstavy, dílny, workshopy, osvětová činnost pro veřejnost
 • dokumentační oblast – vedení knihovny, videotéky
 • terapeutická oblast – individuální a skupinová terapie, konzultační pomoc rodinám, pedagogům, studentům
 • vzdělávací oblast – další vzdělávání, zvyšování odbornosti pedagogů, psychologů formou kurzů, seminářů a stáží, podílení na výzkumu v oblasti SPUCH, spolupráce se subjekty, které se věnují vydávání alternativních učebních pomůcek, tvorba výukových programů a speciálních učebních pomůcek

 

Speciální školy

Speciální školy poskytují pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům mentálně, smyslově nebo tělesně postiženým, žákům s vadami řeči, žákům s více vadami, žákům obtížně vychovatelným a žákům nemocným a oslabeným, umístěným ve zdravotnických zařízeních. Speciálními školami jsou také praktické školy.

 

Základní škola praktická

Vzdělává žáky mentálně postižené, se sociálně kulturním handicapem, s těžšími poruchami učení, včetně kombinací uvedených poruch a žáky neúspěšné na ZŠ.

Speciálně pedagogická centra (SPC)

Poskytují diagnostické a poradenské služby dětem a dospívajícím s mentálním, smyslovým, tělesným nebo kombinovaným zdravotním postižením (vždy dle zaměření jednotlivých SPC). Do příslušných speciálně-pedagogických center tedy směřují děti s mentální retardací (nebo podezřením na mentální retardaci), děti s tělesným handicapem, děti s poruchami řečového vývoje (vyžadujícími péči logopeda), děti s těžšími smyslovými vadami, děti s poruchou autistického spektra (nebo s podezřením na tuto poruchu)…

 

Dětská psychiatrie

se zabývá diagnostikou a léčením psychických poruch v dětském věku, zejména poruchami vnímání a myšlení, projevování emocí, poruchami chování. V péči dětských a dorostových psychiatrů jsou děti a mládež s dětskou schizofrenií, depresí, fobickými a úzkostnými poruchami, poruchami příjmu potravy, těžkými specifickými poruchami chování (s hyperaktivitou), děti a dospívající zneužívající návykové látky, děti z těžce narušeného rodinného prostředí (oběti týrání, pohlavního zneužívání…)…