ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Desatero pro prvňáčky a jejich rodiče

Desatero pro prvňáčky

 1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují  rodiče.
 2. Dokážu udržet pořádek na stolku.
 3. Umím si správně uložit pomůcky do aktovky.
 4. Dovedu správně držet  tužku a stříhat nůžkami.
 5. Umím pojmenovat barvy.
 6. Vydržím se soustředit na zadanou práci a dokončit ji.
 7. Umím pracovat samostatně, ale i ve skupině.
 8. Umím si sám obout boty, zavázat tkaničky, rychle se obléci i převléci.
 9. Dovedu se zájmem a v klidu poslouchat vyprávění.
 10. Zvládám zásady slušného chování vůči dospělým a vrstevníkům.  


Desatero pro rodiče prvňáčků

 1. Každý den společně s dítětem kontrolujte aktovku a připravujte věci do školy. Veďte dítě k samostatnosti a zodpovědnosti.
 2. Každý den společně s dítětem kontrolujte obsah penálu (žák v 1. třídě potřebuje mít ořezané tužky a pastelky, předchází se tím zbytečným problémům).
 3. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, měla by probíhat v klidné a příjemné atmosféře, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
 4. Domácí přípravu na vyučování  rozdělte dítěti na kratší časové intervaly.
 5. Nepřetěžujte dítě, nechte mu prostor pro odpočinek,  pohybové aktivity a volnou hru.
 6. Pochvalte dítě za sebemenší úspěch i snahu, povzbuzujte ho.
 7. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům, buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti svého dítěte.
 8. Stanovte dítěti jasné hranice toho, co si smí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování.
 9. Školní pomůcky raději kupujte až po poradě s vyučujícím.
 10. Zajímejte se o školní práci svého dítěte. Spolupracujte se školou.
   

 

Desatero pro rodiče předškolního věku

Máte doma předškoláka