ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

7. A

Třídní učitel 7. A

Jan Souček

kontakt: jan.soucek@zsstraz.org
konzultační hodiny pro rodiče: po telefonické domluvě
konzultační hodiny pro žáky: út 14 – 15 hod.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PO M D OV AJ Z PV
ÚT VZ M AJ HV TV RPP/VČ/SAI RPP/VČ/SAI
ST ČJ D F M
ČT F M ČJ ČJ VV VV KAJ/DV KAJ/DV
Z ČJ TV AJ

Akce