ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, která zároveň určí počet jejích členů a vydá volební řád.

Usnesení Rady města ze dne 24. 8. 2005, volební řád a vnitřní směrnice nabyla účinnosti 10. 9. 2005, počet členů – zvoleno 9, funkční období členů školské rady jsou 3 roky.


Školská rada plní především tyto úkoly:

  • vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy.

Jednací řád

Složení školské rady

volba ke dni 15. 12. 2017

1. zástupci zvoleni za zřizovatele

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Bc. Eva Pošvová 724 994 587 vnitrnisprava.vedouci@strazpr.cz
Bc. Michaela Mašatová DiS. 739 553 593 MASATOVA.MICHAELA@email.cz
Martin Adam 604 229 009 Martin.Adam@mega.cz

2. zvolení zástupci z řad rodičů

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Věra Röslerová 602 480 007 Vjerka.jemel@seznam.cz
Magdaléna Surmová 777 819 618 magdal@seznam.cz
Michal Remiáš 724 716 876 Michal.cobra@seznam.cz

3. zvolení zástupci z řad pedagogů

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Mgr. Petra Venghová 733 694 759 petra.venghova@zsstraz.org
Miroslava Jarkovská 487 851 504 miroslava.jarkovska@zsstraz.org
Jan Souček 487 851 504 jan.soucek@zsstraz.org

Školní rok 2020/2021

Zápis z jednání Školské rady (4. 9. 2020)
Zápis z jednání Školské rady (30. 10. 2020)

Školní rok 2019/2020

Zápis z jednání Školské rady (9. 10. 2019)
Zápis z jednání Školské rady (19. 11. 2019)

Školní rok 2018/2019

Zápis z jednání Školské rady (30. 8. 2018)
Zápis z jednání Školské rady (19. 10. 2018)
Zápis z jednání Školské rady (15. 11. 2018)
Zápis z jednání Školské rady (20. 2. 2019 )