ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Požární výchova - 2. stupeň - listopad

7. 11. 2019

6.11.-5.JPG

Ve středu 6. listopadu se na druhém stupni uskutečnil program Požární výchova ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje. Hasiči byli na třech různých stanovištích. Zde se žáci dozvídali různé informace nejen o požárech, ale také o kontaminaci různými látkami a ochranných pomůckách, které mohou ve chvíli ohrožení použít. Dozvěděli se, jak se chovat při úniku chlóru a čpavku. Vše bylo přizpůsobeno oblasti, ve které žijeme.


odkaz na článek na www.hzscr.cz