ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Domácí škola

calender-2579300_1280.jpg

Zápis k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok se koná v období od 2. do 16. května daného školního roku. Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo a termín zápisu a zveřejní je způsobem v místě obvyklém.

Zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. stávajícího školního roku dosáhnou 5 let věku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

U dítěte s povinnou předškolní docházkou si rodič může zvolit individuální formu vzdělávání dítěte. Tuto skutečnost oznámí při zápisu, nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku a doloží odůvodněním (§ 34b zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).


Více informací níže.

Domácí škola.pdf