ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Informace k otevření mateřské školy

calender-2579300_1280.jpg

Provoz mateřské školy bude zahájen 25. 5. 2020.

Rodič je povinen při nástupu dítěte doložit čestné prohlášení, bez něj nebude dítě přijato.

Příchod

-     Do MŠ nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce

-     Před vstupem do šatny provést dezinfekci rukou

-     Ve společných prostorách mateřské školy je povinná rouška (chodby, šatny)

-     Dodržování odstupů mezi příchozími před MŠ i v budově, v šatně maximálně urychlit pobyt

-     Ranní filtr – přijaty budou pouze děti bez příznaků respiračního onemocnění

-     U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu! (Netýká se dětí, které již mají tuto informaci uvedenou v evidenčním listě.)

Provoz tříd

-     Příchod dětí do 8:00h

-     Děti si nemohou nosit žádné vlastní hračky

-     Děti se budou scházet i rozcházet ve stálých kolektivech

-     Počet tříd bude stanoven podle počtu přihlášených dětí, o zařazení dítěte budete informováni telefonicky

-     Děti budou co nejvíce času trávit venku, proto sledujte aktuální předpověď počasí a volte vhodné oblečení a obutí (do přírody)

Stravování

-     Stravování i pitný režim dětí bude zajišťovat školní jídelna

Je potřeba dětem přihlásit obědy (tel. 607 042 692)

Čestné prohlášení VN.pdf
Čestné prohlášení CZ.pdf
Čestné prohlášení MGL.pdf