ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Informace o stravování od 1. 9. 2020 - protiepidemická opatření COVID 19

26. 8. 2020

cooking-2519657_1280.png

Školní stravování

-         Školní stravování je poskytováno pro přihlášené strávníky.

-         Před odebráním oběda si strávníci dezinfikují ruce.

-         Samoobslužný výdej ani využití samoobslužného bufetu není možný.

-         Třídní kolektivy, oddělení školní družiny mají v jídelně oddělený samostatný prostor, který je po odchodu posledního strávníka dezinfikován.

Cizí strávníci

-         Cizí strávníci mají možnost zkonzumovat nebo odnést si oběd v čase od 11:00 h do 11:30 h, poté bude místo nebo prostor dezinfikován.

Odebírání stravy do jídlonosičů

-         Jídlonosiče je nutné mít viditelně podepsané a budou přijímány od 6:00h do 10:30h, po této době je nutné se telefonicky domluvit na tel. 607 042 692, odebrat jídlonosiče je nutné v době od 11:00 do 11:30h, po tomto čase opět na telefonu 607 042 692.

Platby stravného a školného

-         Z hygienických důvodů doporučujeme bezhotovostní platbu.

-         Hotovostní platby budou probíhat pouze od 14:00 do 17:00h ve stanovené dny.

 

Děkujeme za pochopení a dodržování těchto pravidel

Tato pravidla trvají do odvolání

 

Ve Stráži pod Ralskem 25. 8. 2020

Mgr. B. Rychtaříková, v. r.

ředitelka školy