ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Informace pro vycházející žáky k přijímacímu řízení 2020/2021

22. 1. 2021

writing-1149962_1920.jpg

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Výše zmíněné hodnocení nesmí být hodnoceno, ředitel střední školy musí v kritériích dopředu stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení.


Povinně uváděné známky

  • 5. ročník - 1. pololetí 4. a 5. ročníku
  • 8. ročník - 1. pololetí 7. a 8. ročníku
  • 9. ročník - 1. pololetí 8. a 9. ročníku

 

Na přihlášky se uvádí dvě vybrané školy a jejich studijní či učební obory. Přihláška musí být do 1. března doručena na vybranou střední školu.

Žáci musí zaslat informace o vybraných školách do konce ledna na e-mail petra.venghova@zsstraz.org, aby jim byla přihláška včas připravena.


Termíny přijímacích zkoušek

čtyřleté obory:

·        1. řádný termín - 12. dubna 2021

·        2. řádný termín - 13. dubna 2021

osmiletá gymnázia:

·        1. řádný termín - 14. dubna 2021

·        2. řádný termín - 15. dubna 2021

 

Zápisový lístek

Uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 15. března daného školního roku.

Veškeré dotazy směřujte na e-mail: petra.venghova@zsstraz.org .


Mgr. Petra Venghová, školní kariérový poradce