ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd

28. 1. 2021

back-to-school-2629361_1920.jpg

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem,

příspěvková organizace

Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel: 487 851 504, e-mail: info@zsstraz.org

 

Kritéria pro přijímání žáků do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

 

 

V souladu s § 164 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění stanovila ředitelka Základní a mateřské školy, Stráž pod Ralskem, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2021/2022 otevře 2 první třídy s maximálním počtem 30 žáků na jednu třídu.

 

V případě, že počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovený počet, bude postupováno podle těchto kritérií:

1.     Přednostně se přijímají děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové oblasti města Stráž pod Ralskem a obce Noviny pod Ralskem

2.     V případě volné kapacity budou přijímány i děti s místem trvalého pobytu mimo město Stráž pod Ralskem a obec Noviny pod Ralskem v tomto pořadí:

a)     Děti, které navštěvují Mateřskou školu U Potoka 137, Stráž pod Ralskem.

b)     Děti, jejichž sourozenec navštěvuje Základní školu ve Stráži pod Ralskem.

c)     Ostatní děti.

 

K zápisu je nutné přinést:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce
  3. Cizinci potvrzení o povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů.

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 27. 1. 2021

 

Mgr. Bedřiška Rychtaříková, v. r.

ředitelka školy