ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Přednáška ve škole - Probační a mediační služba - 8. A, 8. B - říjen

29. 10. 2019

BXmv.JPG

Dne 1. října 2019 proběhla na základní škole beseda s pracovníky Probační a mediační služby Česká Lípa s paní J. Němcovou a Mgr. J.Vavříčkem. S touto organizací spolupracujeme již poněkolikáté.

Probační a mediační služba ČR je organizace, která svou odbornou činností přispívá k prevenci kriminality, minimalizaci rizik jejího opakování, řešení konfliktů vycházejících z trestné činnosti azajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů.

Beseda byla určena žákům osmých ročníků a tématem byla trestní odpovědnost dětí a mladistvých. Toto závažné téma bylo dětem přiblíženo formou, které všichni rozuměli. Byl jim například vysvětlen rozdíl v případě, že trest způsobí dítě do 15 let, mladistvý adolescent či dospělý. Děti na konkrétních případech dobře pochopily, že ony samy jsou plně zodpovědné za své chování i jednání. Zároveň byl žákůmdán i prostor na dotazy, které se týkaly nejen prohřešků páchaných ve škole, ale i v době mimo vyučování.

Většina zúčastněných sice patří teprve do kategorii mladších 15 let, ale je dobré včas je touto formou upozornit na okolnosti, které mohou vést k porušení zákonů a na možné důsledky, z toho plynoucí.

 

Ing. Jitka Urbánková, metodička prevence