ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

8. 4. 2021

boy-160168_1280.png

Dle sdělení MŠMT ze dne 7. 4. 2021 se obnovuje provoz školy pro žáky I. stupně. Jednotlivé třídy se budou střídat rotačně.

Od 12. 4. do 16. 4. 2021 (lichý týden) nastupují žáci těchto tříd: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A

Od 19. 4. do 23. 4. 2021 (sudý týden) nastupují žáci těchto tříd: 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B

Výuka v těchto ročnících bude probíhat prezenčně dle upraveného rozvrhu (místo hodin HV, TV bude posílena výuka ČJ, M). Pro žáky, kteří v daném týdnu nechodí do školy pokračuje distanční vzdělávání.

Dle sdělení MŠMT ze dne 7. 4. 2021 se obnovuje provoz školy pro žáky I. stupně. Jednotlivé třídy se budou střídat rotačně.

Od 12. 4. do 16. 4. 2021 (lichý týden) nastupují žáci těchto tříd: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A

Od 19. 4. do 23. 4. 2021 (sudý týden) nastupují žáci těchto tříd: 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B

Výuka v těchto ročnících bude probíhat prezenčně dle upraveného rozvrhu (místo hodin HV, TV bude posílena výuka ČJ, M). Pro žáky, kteří v daném týdnu nechodí do školy pokračuje distanční vzdělávání.

Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání dle zákona. Žákům bude poskytnut týdenní plán výuky.

Dětem IZS, které jsou žáky I. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Družina je pro ně v provozu od 6 do 16 hod. Na děti IZS se vztahuje povinnost testování.

Žáci 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky (a dle průzkumu projevili zájem) mohou chodit do školy na skupinovou konzultaci, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině. Rozdělení do skupin bude žákům sděleno.

Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky, ale týká se skupinových konzultací žáků 9. ročníků.

 

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost testovat žáky 2 x týdně Ag testy (neinvazivními antigenními testya to tzv. samoodběrem). V naší škole se budou žáci testovat v pondělí a ve čtvrtek, případně při prvním příchodu žáka do školy. V případě pozitivního výsledku testu žáka bude tento žák izolován od ostatních a bude kontaktován jeho zákonný zástupce. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován a informuje o tom příslušného praktického lékaře pro děti a dorost.

Žáci docházející do ranní družiny se budou testovat v prostorách družiny pod dohledem a za instrukcí vychovatelek. V jednotlivých odděleních budou vždy žáci jedné třídy. Družina bude pouze pro žáky 1. – 3. ročníků od 6 do 16 hod.

Žáci, kteří přicházejí na výuku, se budou testovat ve svých třídách za dohledu a asistence učitelek a vychovatelek. Testování bude zahájeno v 8 hod.

Testovat se nemusí ti žáci, kteří prokazatelně prodělali onemocnění COVID – 19 v posledních 90 dnech.

Odkaz k testování

https://testovani.edu.cz/

 

Žáci jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit alespoň chirurgickou roušku.

 

Stravování

Od 12. 4. 2021mají žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování a v tomto týdnu nastoupí do školy obědy PŘIHLÁŠENÉ.

Žákům, kteří jsou nemocní nebo do školy nenastoupí, musí rodiče obědy odhlásit

(tel. 607 042 692).

 

Vedení školy

01-7-rodice-vi.pdf
01-7-rodice-ua.pdf
01-7-rodice-mn.pdf
01-7-rodice-ua (1).pdf
Letak-pro-rodice-testovani-CJ.pdf