ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Informace pro rodiče - stravování květen 2021

30. 4. 2021

pasta-663096_1920.jpg

Vážení rodiče,


od 03. 05. 2021 je opět zahájena výuka pro žáky 2. stupně a děti předškolního vzdělávání v MŠ.

 

Výuka pro žáky 6. B., 7. B, 8. B a 9. B třídy bude v sudé týdny, tj od 3. 5. 2021a

výuka pro žáky 6. A., 7. A, 8. A a 9. A třídy bude v liché týdny, tj. od 10. 5. 2021

 

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně (musí mít zaplacené zálohy stravy na květen 2021 nebo evidované přeplatky) budou mít v takto nastavených týdnech PŘIHLÁŠENÉ obědy.

 

Děti v MŠ mají automaticky obědy PŘIHLÁŠENÉ do konce

června 2021.

 

V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE ŽÁK CHYBĚT, JE POTŘEBA OBĚD ODHLÁSIT.

Vedení školy