ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

30. 4. 2021

kids-160168_1280.png

Dle sdělení MŠMT ze dne 29. 4. 2021 se obnovuje provoz školy pro žáky II. stupně. Jednotlivé třídy se budou střídat rotačně.

Od 3. 5. do 7. 5. 2021 (sudý týden) nastupují žáci těchto tříd: 6. B, 7. B, 8. B, 9. B

Od 10. 5. do 14. 5. 2021(lichý týden) nastupují žáci těchto tříd: 6. A, 7. A, 8. A, 9. A

Výuka v těchto ročnících bude probíhat prezenčně dle upraveného rozvrhu bez volitelných předmětů. Pro žáky, kteří v daném týdnu nechodí do školy pokračuje distanční vzdělávání.

Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání dle zákona. Žákům bude poskytnut týdenní plán výuky.

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost testovat žákyAg testy (neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem).

Žáci II. stupně se budou testovat dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, případně při prvním příchodu žáka do školy.

Žáci I. stupně se budou testovat jedenkrát týdně, vždy v pondělí, případně při prvním příchodu žáka do školy.

Preventivní antigenní test se provádí bezprostředně po příchodu žáka do školy.

V případě pozitivního výsledku testu žáka bude tento žák izolován od ostatních a bude kontaktován jeho zákonný zástupce. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován a informuje o tom příslušnou KHS.

Žák nemusí být testován v případě, že prodělal COVID - 19 a neuplynulo 90 dní od PCR pozitivního testu (nutné doložit potvrzením lékaře nebo lékařskou zprávou z laboratoře a to písemnou nebo elektronickou).

Žáci jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit alespoň zdravotnickou roušku.

Stravování

Od 3. 5. 2021 mají žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování a v tomto týdnu nastoupí do školy obědy PŘIHLÁŠENÉ.

Žákům, kteří jsou nemocní nebo do školy nenastoupí musí rodiče obědy odhlásit

(tel. 607 042 692).

 

Vedení školy