ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

12. 5. 2021

people-5306374_1280.png

Dle sdělení MŠMT ze dne 10. 5. 2021 se umožňuje na základní škole osobní přítomnost žáků I. a II. stupně bez rotace. Dále se ruší povinnost homogenních oddělení a skupin. Výuka ve všech ročnících bude probíhat dle rozvrhu bez omezení.

Ve školní družině je provoz v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání dle zákona. Žákům bude poskytnut týdenní plán výuky.

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost testovat žáky Ag testy (neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem).

Žáci I. a II. stupně se testují jedenkrát týdně, vždy v pondělí v 8 hod., případně při prvním příchodu žáka do školy.

Žáci docházející do ranní družiny se testují v prostorách družiny pod dohledem a za instrukcí vychovatelek.

V případě pozitivního výsledku testu žáka bude tento žák izolován od ostatních a bude kontaktován jeho zákonný zástupce. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován a informuje o tom příslušnou KHS.

Žák nemusí být testován v případě, že prodělal COVID - 19 a neuplynulo 90 dní od PCR pozitivního testu (nutné doložit potvrzením lékaře nebo lékařskou zprávou z laboratoře a to písemnou nebo elektronickou).

Žáci jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu nosu a úst.

Stravování

Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně (musí mít zaplacené zálohy stravy

na květen 2021 nebo evidované přeplatky) budou mít od 17. 5. 2021 obědy PŘIHLÁŠENÉ

Žákům, kteří jsou nemocní nebo do školy nenastoupí, musí rodiče obědy odhlásit

(tel. 607 042 692).

 

 

Vedení školy