ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Den Země - 1. stupeň

24. 4. 2019

Dne 24. 04. 2019 se konala akce pro žáky I. stupně, zorganizovanán zaměstnanci Vojenských lesů a statků divize Mimoň, lesní správa Hamr na Jezeře. - Den Země. Počasí nám mnoho nepřálo, ale i tak jsme se vydali za lesním dobrodružstvím. Lesníci připravili pro děti několik stanovišť, kde se žáci seznámili s prací v lese. Žáci viděli práci s koněm při přibližování dřeva v lesním terénu, poslechli si zajímavé vyprávění o práci a dozvěděli se hodně i o životě koně, otázek bylo nespočet. Vyzkoušeli si práci lesníka – jak očíslovat kmen a změřit jeho průměr.Viděli puštíka a mysliveckého psa Artura, poznávali lesní stromy i zvířata. Dokonce mohli vidět vyčiněné kůže a paroží i rohy zvířat žijících v našich lesích. Dozvědělise plno zajímavostí. Poprvé v životě viděli lesní lanovku, která dovede přepravovat kmeny stromů v těžkém terénu i přes vodu. Tuto činnost si také vyzkoušeli. Na jednom stanovišti si mohli naplnit hmyzí domeček, který pak dostali darem do školy. Žáci ho hned postavili do atria školy a doplnili pochoutkami pro zvířátka žijící ve školním atriu. Také na žákyčekalo poznávání mladýchlesních stromků a určování stáří stromů dle letokruhů.Žáci viděli, jak stromy rostou, neboť na pasce již povyrostly stromky, které sami před třemi lety sázeli. Na závěr lesníci pro děti připravili ohniště vybudované z pařezů a na rozdělaném ohni si každý mohl opéct buřta. Žáci si den moc užili, včetně paní učitelek, a proto bychom velice rádi poděkovali všem, kteří pro nás tento den zorganizovali.

Paní učitelky I. stupně