ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Pasování prvňáčků na čtenáře - 1. A, 1. B

7. 6. 2019

Začátkem června navštívili žáci I. ročníků městskou knihovnu, kde se konalo pasování prvňáčků na čtenáře. Žáky v knihovně přivítala paní knihovnice H. Müllerová a pohádkové postavičky - král, královna, šašek, komorná a princezna v podání žáků II. stupně K. Adamcové, K. Suchardové, L. Valsové, A. Holubové, J. Tanečka. Tito žáci pod vedením paní učitelky L. Horáčkové pro děti připravili krátké divadelní vystoupení. Po přečtení čtenářského slibu, při kterém žáci slíbili, že se budou o knížky hezky starat a že si jich budou vážit, byli prvňáčci pasováni královským mečem na čtenáře. Starší žáci a paní knihovnice předali prvňáčkům diplom, poukázku na bezplatné členství v městské knihovně na rok 2019/2020, balíček sladkostí a knížku Houbové království. Celkem bylo pasováno 46 dětí. Cílem této akce je přivést kluky a holky ke čtenářství a radosti ze čtení. Děti najdou v knihovně širokou nabídku hezkých a zajímavých knížek, s jejich výběrem jim ráda pomůže paní knihovnice.

Děkujeme pracovnicím MěÚ, paní knihovnici H. Müllerové za realizaci této akce, paní Š. Věchtové, která pro žáky připravila diplomy a poukázky a také městu Stráž pod Ralskem, kteréfinančně tuto akci podpořilo.

Prvňáčkům přejeme, aby je čtení bavilo a přinášelo jim spoustu zábavy, radosti, ale i poučení.

                                                                                                                                                                J. Hlinčíková