ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Exkurze do Ekocentra v Brništi

12. 9. 2018

Dne 12.9.2018 navštívili žáci druhých tříd „Ekocentrum v Brništi“.

Exkurze byla rozdělena do tří hodinových úseků, ve kterých se žáci po skupinách prostřídali.

V první části se žáci seznámili s tím, co zemědělci dělají, jaké plodiny pěstují a jaké potraviny se

z daných plodin vyrábí. Paní lektorka za pomoci žáků uvařila pudink, na kterém si žáci pochutnali.

Na konci této části si pak každý žák vybarvil obrázek kravičky.

V druhé části se žáci dozvěděli vše o chovu kraviček a o stavbě jejich žaludku.

Ve třetí části navštívili kravín, kde mohli na vlastní oči vidět, kde a jak jsou kravičky ustájené. Nejprve prošli tzv. porodnicí, pak částí, kde se nacházeli mladší i starší telátka a pak se podívali i do tzv. jeslí pro čerstvě narozená telátka.

Návštěva Ekocentra se žákům velmi líbila, jelikož se seznámili naživo s prostředím, o kterém si v hodinách Prvouky povídali pouze teoreticky.

                                                          

                                                                                                          p. učitelky druhých tříd