ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Program policie na naší škole

7. 11. 2018

Dne 7. 11. 2018 proběhl pro žáky II. a III. ročníků výchovný program na téma „Prevence problémového chování a šikany", připravený příslušníky Policie ČR a Městské policie Stráž pod Ralskem.

     Program byl rozdělen do dvou vyučovacích hodin. V první hodině byli žáci seznámeni s pojmem šikana, s druhy šikany a s tím, jak se zachovat v případě jakéhokoliv nevhodného chování. V druhé hodině policisté prezentovali svoji každodenní činnost pomocí videoukázek na interaktivní tabuli.      

    Vše bylo zakončeno diskuzí, kdy žáci pokládali dotazy k dané problematice. Všem se program líbil a děkujeme policii za celodenní přednášku.

                                                                                                      p. učitelky 2. a 3. tříd