ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Požární výchova - 2. stupeň

6. 11. 2019

Ve středu 6. listopadu se na druhém stupni uskutečnil program Požární výchova ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje. Hasiči byli na třech různých stanovištích. Zde se žáci dozvídali různé informace nejen o požárech, ale také o kontaminaci různými látkami a ochranných pomůckách, které mohou ve chvíli ohrožení použít. Dozvěděli se, jak se chovat při úniku chlóru a čpavku. Vše bylo přizpůsobeno oblasti, ve které žijeme.  

https://www.hzscr.cz/clanek/den-bezpeci-na-zs-ve-strazi-pod-ralskem.aspx