ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Projekty

"Naše škola je zapojena do projektu podpořeného z OPVVV Za jeden provaz (zde je aktivní odkaz na webové stránky projektu www.vctu.cz/zajedenprovaz), jehož nositelem je Vzdělávací centrum Turnov."

 

Mateřská škola je zapojená do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – inkluze v praxi. V rámci projektu vám nabízíme odkaz na webové stránky projektu určené pro pedagogy, rodiče a veřejnou správu www.inkluzevpraxi.cz. Naleznete zde kontakty na Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, aktuální termíny informačních seminářů, přehledně uspořádané informace k legislativě a systému podpůrných opatření, rozhovory s odborníky nebo příklady dobré praxe. Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi je pod záštitou vzdělávacího centra v Liberci NIDV a je spolufinancován EU.