ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠ

16. 7. 2020

kid-5020226_1920.jpg

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠVážení rodiče,

před nástupem dítěte do mateřské školy Vás chceme informovat o tom, co je důležité zařídit.

 

1.     Vyzvednout si v mateřské škole (3. třída – přízemí uprostřed MŠ) evidenční list.

Ten je potřeba vyplnit a nechat potvrdit u dětského lékaře (pokud Vaše dítě trpí různými alergiemi, zkontrolujte, zda to lékař uvede v evidenčním listě, protože v případě potíží dítěte budeme po Vás toto potvrzení vyžadovat).

           Vyplněný a potvrzený evidenční list dodejte do mateřské školy nejdéle do 31. 8. 2020.

2.     Nástup a adaptace dětí:

Po domluvě s paní učitelkou je možné první dva dny ponechat dítě v mateřské škole jen na dopoledne, a to do doby, než jdou děti na vycházku. Od třetího dne prodlužte dobu pobytu do doby po obědě.

Děti jsou automaticky přihlášeny ke stravování, první dva dny si oběd můžete vyzvednout do jídlonosičů ve školní jídelně.Pokud bude Vaše dítě chodit domů po obědě, je potřeba si odhlásit odpolední svačiny.

 

3.     V září proběhnou třídní schůzky, kde se dozvíte další informace týkající se chodu mateřské školy a třídy, do které bude Vaše dítě zařazeno.

 

4.     Stravné a školné

Platby probíhají:

·        Bankovní účet – platby si zasíláte sami

·        Inkaso – po domluvě si sama strhává jídelna

·        Hotově – většinou probíhá ve 2 pracovních dnech na konci měsíce (sledujte vyvěšené info o platbách na nástěnkách v MŠ)

Termíny na září 2020:

St 26. 8.:11.00-15.30 hod.

Čt, Pá + Po 27. +28. +31. 8.: 11.00 – 12.30 hod.

Út 1. 9.: 7.00 - 12.30 hod.

nebo kterýkoliv následující den 11 – 14 hod. (provozní doba ŠJ)

Dle situace je potřeba sledovat web školy!

Formu placení si domluvte ve školní jídelně, protože každý strávník má jiný variabilní symbol, pod kterým jsou platby evidovány.Před zahájením docházky dítěte musíte mít vyplněnou přihlášku ke stravování.

Telefon školní jídelny: 607 042 692

 

Ze zákona jsou děti automaticky přihlášené ke stravování na celý školní rok a to od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021.

Pokud nebudete do mateřské školy docházet z jakýchkoliv důvodů, je nutné odhlásit stravování dítěte. Toto odhlašování si rodiče zařizují sami.

Možnosti odhlášení:

·        Sešit v mateřské škole (dle oddělení)

·        Telefonicky ve školní jídelně (607 042 692)

·        Osobně ve školní jídelně

·        Internetem (PC, mobil) – tento způsob je nutné domluvit ve ŠJ – dostanete přihlašovací údaje.

Na následující den se odhlašuje nejpozději do 14.00 hodin.

 

Chybí-li dítě 2 po sobě jdoucí dny a není odhlášeno, doplácí rodiče provozní náklady (cena jídla + 29,-Kč). Proto nezapomínejte stravné odhlašovat.

Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci.