ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Upozornění pro rodiče - ROUŠKY

24. 2. 2021

people-5306374_1280.png

Na základě mimořádného opatření ze dne 22. února 2021

č. j.: MZDR 15757/2020 - 44/MIN/KAN

se s účinností od 25. února 2021 zakazuje pohyb a pobyt osob ve všech vnitřních prostorech ZŠ a MŠ, Stráž pod Ralskem, p. o. bez ochrany dýchacích cest kterým je:

a)   respirátor (FFP2/KN 95) nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu)

b)  zdravotnická obličejová maskadle normy ČSN EN 14683+AC

Výše uvedený zákaz se nevztahuje pouze na děti v mateřské škole.

 

Děkujeme,

vedení školy