ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Informace pro rodiče platné od 12. 4. 2021

8. 4. 2021

square-5258734_1280.png

Informace pro rodiče a zákonné zástupce

 

1.     Mateřská škola je od 12. 4. 2021 v provozu pro:

·        předškoláky (děti docházející do MŠ posledním rokem)

·        děti zaměstnanců dle bodu 14 mimořádného opatření MZDR č. j. 14600/2021-1/MIN/KAN

2.     Pokud bude dítě docházet do MŠ, musí se podrobit testování 2x týdně.

3.     Pokud rodič nechce podrobit dítě testování, nemůže být dítě do školky přijato. Absence mu bude omluvena. Není nárok na distanční vzdělávání dítěte.

4.     Testování dětí v MŠ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost testovat děti 2 x týdně AG testy (neinvazivními antigenními testy a to tzv. samoodběrem).

Průběh testování:

·        bude probíhat každé po + čt (v případě absence dítěte hned následující den)

·        na testy přijďte včas, a to mezi 6 – 7.30 hodinou

·        testy se budou provádět v prostoru dětské umývárny v každé třídě

·        testování bude přítomen a nápomocen rodič

·        po odběru počká s dítětem v prostoru před MŠ na výsledek testu (15min.)

·        pokud bude test neplatný, bude se muset opakovat (počítejte s časovou rezervou)

5.     Kdy dítě nemusí být testováno:

·        rodič doloží negativní PCR nebo antigenní test ne starší 48 hodin a dítě nemá příznaky nemoci

·        dítě prodělalo covid a neuplynulo 90 dní od PCR pozitivního testu (nutné doložit potvrzením lékaře nebo lékařskou zprávou z laboratoře a to písemnou nebo elektronickou)

·        odkaz k testování: https://testovani.edu.cz/

6.     Stravování je pro děti, které mohou od 12. 4. 2021 navštěvovat mateřskou školu, přihlášené. Nezapomeňte si v případě absence odhlašovat obědy.

7.     Při vstupu do mateřské školy používejte respirátor třídy FFP2.