ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Závislosti

 

Drogy

Prevence

 • pěstujte v dítěti životní optimismus
 • vytvářejte kolem dítěte rodinné prostředí, kde se cítí bezpečně, ve kterém se jeden může spolehnout na druhého
 • učte dítě strukturovaným a konstruktivním způsobem a bez dlouhého odkládání řešit různé životní problémy, především problémy vztahové a emoční
 • učte dítě rozpoznávat a rozumně zvládat pocity zlosti
 • Mějte vytvořena přiměřená a srozumitelná pravidla pro různé oblasti rodinného života, důsledně je dodržujte, odměňujte jejich respektování a sankcionujte jejich porušování
 • najděte si každý týden chvíli času na své dítě, aktivně se mu věnujte, dávejte mu najevo, že ho přijímáte, že se zajímáte o jeho životní výhry, prohry a problémy
 • upevňujte ve svém dítěti zdravý vztah k alkoholu, tabáku a lékům
 • podporujte u dítěte zájmy, pomocí kterých může zažít něco příjemného a neobvyklého
 • učte dítě strukturovaně si plánovat svůj čas

(Literatura: Kolektiv. Nebezpečí zvané droga. Praha, Centrum primárně protidrogové prevence. 1998)

 

Podezření, že dítě bere drogy

Není to snadné – zvláště, když dítě zkouší drogy poprvé nebo je bere pouze příležitostně. Mnohá znamení jsou stejná, jako normální znaky dospívání. Důvodem k zamyšlení může být, vyskytne-li se několik znaků současně. I v takovém případě však nedělejte unáhlené závěry.

 • nález pomůcek pro zneužívání drogy: dýmky jehly, stříkačky sežehnuté kousky plechové folie nebo lžičky
 • nález zbytku: „jointu“ s lepenkovým filtrem marihuany (nebo pěstování přímo doma např. na balkoně), různých prášků
 • stopy vpichů na končetinách, hýždích, krku aj.
 • změna či ztráta přátel a kamarádů, náhlé izolování se od normálních vrstevníků, napojení se na nevhodné, často starší přátele
 • ztotožňování se s drogovou kulturou, zastávání se drog, pseudofilosofická vysvětlování jejich zneužívání, zdůrazňování „kladných“ účinků
 • náhlé zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek
 • náhlé zhoršení prospěchu a chování, neomluvené hodiny
 • ztráta a krádeže cenností doma nebo ve škole
 • změny v chování: náladovost, podrážděnost, lhaní, přecitlivělost, neobvyklá agresivita
 • podstatná ztráta zájmů, zálib a koníčků
 • horší soustředění a paměť – zapomnětlivost
 • neobvykle častá zvýšená ospalost až otupělost nebo naopak zvýšená aktivita
 • nechutenství, úbytek na váze, nevolnost, zvracení
 • neobvyklé skvrny na oblečení, neobvyklý zápach celého těla
 • ke spolehlivému rozpoznání, zda dítě bere drogy, poslouží toxikologický rozbor moči (např. CEDELAB).

(Literatura: Kolektiv. Nebezpečí zvané droga. Praha, Centrum primárně protidrogové prevence. 1998)

 

ODKAZY

 

Počítačové hry

Prevence

 • sledujte, jaké hry děti hrají
 • uvědomte si, že hry mají i kladné stránky, některé umožňují rozvíjet logiku, postřeh, schopnost orientace ve složité situaci, koordinaci očí a rukou, koncentraci, plánování, řešení problémů a další schopnosti, důležitý je výběr her
 • hrajte hry spolu s dítětem a potom si o nich povídejte – pomáháte tak rozlišovat fikci od reality
 • stanovte striktní limity, kdy může dítě hrát a kdy ne
 • dávejte pozor, aby dítě nehrálo hry u kamarádů
 • zjistěte, zda dítě hraním počítačových her neutíká od nějakých problémů
 • v průběhu hraní veďte dítě k tomu, aby si po určité době (př. po hodině) udělalo přestávku, během ní o hře mluvte
 • podporujte dítě v jiných zájmech
 • předcházejte tomu, aby se dítě nudilo
 • posilujte zdravé sebevědomí dítěte

 

Podezření, že je dítě závislé na počítači nebo počítačových hrách

Rozlišit hranici mezi koníčkem, zvýšeným užíváním a závislostí je velmi obtížné, už i proto, že na počítači nevzniká závislost fyzická, ale psychická. Přesto můžeme vysledovat určité příznaky, které svědčí pro rozvíjející se závislosti. Mezi hlavní příznaky patří stavy podobné transu při hraní hry, vzpírání se rodičovským zákazům hraní, neschopnost dodržovat časový limit určený pro tuto činnost. K dalším příznakům patří:

 • méně vykonané práce
 • pocit prázdnoty, když není člověk u počítače
 • ztráta kontroly nad časem stráveným u počítače
 • brzké vstávání k počítači nebo ponocování u počítače
 • rostoucí nervozita a neklid, když delší dobu nemůže hrát
 • přemýšlení o počítači, když ho zrovna nepoužívá
 • kradení peněz na nákup her
 • stále více a více času potřebného k uspokojení ze hry
 • lhaní o své závislosti
 • hraní kvůli úniku od osobních problémů
 • narušené vztahy s rodinou
 • zanedbávání učení
 • opouštění dřívějších zájmů a přátel
 • zhoršující se školní výsledky

 

ODKAZY: