ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Přehled krizových linek

V životě rodiny mohou nastat chvíle, kdy se jedna ze zúčastněných stran ocitne v těžké situaci. Někdo si může myslet, že právě ta jeho situace se nedá řešit. Je ale lépe si s někým o tom promluvit nebo se s někým poradit.

LINKA BEZPEČÍ 116 111
Telefonická krizová intervence určená pro děti a mládež do 18 let (studenti do 26 let). Dostupnost z celé ČR z pevné i mobilní sítě – zdarma, nepřetržitý provoz.

  • Na Linku bezpečí se může obrátit každé dítě se svým trápením, obtížnou situací
  • V případě nutnosti Linka bezpečí zprostředkuje volajícím dětem odborný kontakt a v závažných případech Linka provádí se souhlasem dítěte intervenci

CHAT LINKY BEZPEČÍ
Linka je otevřena v pondělí, úterý, čtvrtek a sobotu vždy od 15 do 17 hodin a od 19 do 21 hodin. V čase, kdy je Chat Linky bezpečí uzavřen, se můžou děti a mladiství se svým problémem obrátit na telefon 800 155 555 nebo na email ilb@linkabezpeci.cz.

LINKA DŮVĚRY DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA
Posláním Linky důvěry DKC je odborná pomoc v krizi pro děti i dospělé, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte). Na telefonní číslo 241 484 149 se můžete obrátit i vy se svými problémy a dotazy 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Internetová linka důvěry – problem@ditekrize.cz

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ: 257 317 110

MODRÁ LINKA DŮVĚRY PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 549 241 010, 608 902 410

LINKA DŮVĚRY PRO LIBERECKO: 485 177 177, 606 450 044

LINKA DŮVĚRY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ: 800 246 642

LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ: 476 701 444

116000@ztracenedite.cz - linka pro děti,  rodiče, příbuzné, pedagogy, veřejnost

116000 linka pro rodinu a školu (linka pro rodiče, příbuzné, pedagogy a veřejnost mající obavu o dítě - tato linka je NON STOP a zdarma po celé ČR)

116123 Linka první psychické pomoci (krizová linka pro dospělé s jakýmkoliv problémem - linka je bezplatná, v provozu od 8 do 18 hodin)

116006 Linka pomoci obětem kriminality a domácíhio násilí

116111 Linka bezpečí  (pro děti mladší 18 let a studenty prezenčního studia do 25 let včetně)

 

INTERNETOVÉ ODKAZY:

šikana

http://www.sikana.org

http://www.minimalizacesikany.cz

www.kybersikana.eu

www.modralinka.cz

závislosti

http://www.drogy-info.cz

http://www.drogovaporadna.cz

http://www.extc.cz

http://www.sananim.cz

poruchy příjmu potravy

http://www.sweb.cz/anorexiebulimie/

http://www.pppinfo.cz/info.asp

bezpečné užívání internetu

http://www.saferinternet.cz

http://www.horkalinka.cz

http://www.linkabezpeci.cz

http://www.pomoconline.cz

http://www.internethelpline.cz

http://www.nasedite.cz

http://www.e-bezpeci.cz