ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Sranda nebo ubližování

7. 1. 2019

V rámci cyklu programů prevence předcházení nežádoucím jevům proběhl ve dvou lednových termínech na naší základní škole tematicky zaměřený pořad Sranda nebo ubližování. Byl cílen na žáky 2. stupně školy a uskutečnil se ve všech sedmi třídách.

Dva lektoři z o.p.s. Maják Liberec pracovali vždy s celým třídním kolektivem na téma vnímání ubližování z pohledu různých stran. Program byl srozumitelný, dynamický a byl přizpůsoben věku žáků – jinak se lektor stavěl k šesťákům, jinak k deváťákům. Děti v rámci aktivit v třídním kolektivu pojmenovávaly problémy, nastavily vzájemné hranice. Žáci spolupracovali a zapojovali se do připravených aktivit.

Cílem bylo přesvědčit přítomné žáky, že i drobné „srandy a ataky“ každý chápe jinak – jeden jako legraci a druhý jako ponižování, které na něm může zanechat nedozírné následky. Nejsou to v tu chvíli třeba následky fyzické, ale ty psychické, které se projeví později.

 Doufáme, že i žáci si z něho něco užitečného odnesli, a pokud projeví zájem, nebude problém ve vzájemném dialogu s odborníky na podobné téma v budoucnu pokračovat.

Jitka Urbánková, metodik prevence